Fra undervisningsmaterialer i bogform til interaktive opgaver.
De "automatiske funktioner" i Mediamixer gør det hurtigt at bearbejde eksisterende materialer og lave dem om til interaktive opgaver til PC eller Windows tablet.
Auto-funktioner er en form for skabeloner, der giver mulighed for at lave visse avancerede ting med meget få klik.
De bygger overvejende på de muligheder, der allerede er i Mediamixer, men hvor det ville være for tidsforbrugende og kompliceret at udføre det i praksis.

 

Halfdans ABC
Her er Halfdan Rasmussens ”ABC” med musik og billeder lavet om til et multimedieprojekt.
På første side er hele alfabetet sat ind på knapper. Man skifter til siderne i projektet ved at klikke på knapperne.
Projektet kan laves, så det  kan bruges af børn, der ikke kan betjene en mus, enten med skanning og 0/1-kontakt eller med Tobii øjenstyring.
Bog og musik kan købes hos Forlaget Carlsen

 

Klik og stav
Opgaver som denne, hvor en række staveord eller sætninger skal staves, er meget hurtige at lave med de automatiske funktioner.
Ordene staves ved at klikke på bogstaverne.
Hvis man klikke forkert 2 gange i træk, markeres det rigtige bogstav med gult.
Når man har skrevet det rigtige ord, kommer der en lydeffekt, og der skiftes til næste ord  (næste side).

Lav dine egne interaktive krydsord.

Krydsord kan udføres med "træk og slip" eller med "match", hvor man først klikker på et felt og derefter på et bogstav eller omvendt.

Interaktive lyd og billedebøger.
Interaktive bøger kan laves på et utal af forskellige måder, ud fra egne billeder eller affotograferede bøger. Bøgerne kan være enkelt bøger med faste sidesikft, eller opbygges, så man kan springe rundt mellem siderne. Billeder og lydindtaling kan kombineres med tekst, videoklip, animationer, tidslinjer og meget andet.
Efterfølgende kan projekternes vises på computeren eller en Windows tablet.

mail@mixware.dk Erik Holm Thomsen, Tåstrup Byvej 19, DK 4300 Holbæk, +45 6064 6450,     Om Mixware og persondata