Memory
Med memoryfunktion er det rigtig nemt at lave memoryspil med egne billeder, eller billeder der er kopieret fra Internettet.
Men memoryfunktionen kan bruges til meget mere end det.
Herunder flere eksempler på det.
mail@mixware.dk Erik Holm Thomsen, Tåstrup Byvej 19, DK 4300 Holbæk, +45 6064 6450,     Om Mixware og persondata