ex7

Letlæsningsbøger
til begynderlæsning og sprogundervisning, hvor teksten vises linje for linje og læses op.
Med funktionen: "Enkeltlinjevisning", kan teksten i et tekstfelt læses linje for linje. Teksten kan skifte automatisk med et bestemt tidsinterval, eller manuelt.

Her er det en Pallebog fra forlaget www.alrune.com der er affotograferet og bearbejdet.

mail@mixware.dk Erik Holm Thomsen, Tåstrup Byvej 19, DK 4300 Holbæk, +45 6064 6450,     Om Mixware og persondata