Memory med tekst og billeder.
Her skal en sætning matches med et billede. Der spille med åbne kort, så alle brikker bliver vist fra starten.
Brikkerne blandes tilfældigt.

Klik og stav med flere tekstfelter.
Her skal man skrive de rigtige ord i de forskellige felter.
Felterne kommer til syne et af gangen.

Min skole
En pige fortæller om sin skole, sine kammerater og meget andet.
Hun har lavet projektet sammen med sin talepædagog. De har aftalt hvad der skal fortælles, og der arbejdes med at udtalen bliver så tydelig som mulig.
Projektet er vidt forgrenet og ud over at være sjovt at lave, er det også en sjov ting at have med fra skoletiden.

Fortæl historien
Billederne fra historien "Klodshans" er indsat i et projekt.
3 elever fortæller hver deres version af historien.
På hver side har de deres egen optageknap.
Lydoptageknapper er meget nemme at bruge, og så eleverne kan optage uden lærerens hjælp.

"Mig og mine venner"
Projektet er et fællesprojekt for en lille specialskoleklassen.
Hver elever udarbejder hver sit lille projekt, hvor de fortæller lidt om sig selv og hvad de kan lide. Projekterne sættes til sidst sammen til en helhed.
Billedet viser forsiden, som samtidigt er en menu til de forskellige underprojekter.
Klikker man på "telefonen", skal man indtaste det "rigtige" telefonnummer for at komme videre. Telefonen er mangen til den der vises nedenunder.

mail@mixware.dk Erik Holm Thomsen, Tåstrup Byvej 19, DK 4300 Holbæk, +45 6064 6450,     Om Mixware og persondata