• Med denne funktion kan dokumenter, programmer, websider åbnes ved klik på et objekt eller ved sideskift.

  • Marker det objekt, der skal programmeres.
  • Åben programmeringsvinduet med F8 eller   .
  • Klik på objektet og klik der efter på knappen under "link"     i programmeringsvinduet.

Derefter vises dette vindue: • Hvis der skal linkes til en webside, klikkes på ”indtast manuelt” hvorefter web-adressen skrives.
  En internetgenvej kan også trækkes direkte fra Windows Stifinder til et objekt.

 • Hvis der skal linkes til et dokument eller program er det nemmest at klikke på øverste knap.

Link til et dokument.

  • Find dokumentet i Windows Stifinder og klik "åben".
  • Derefter stilles følgende spørgsmål:
   "Skal dokumentet startes fra nuværende placering??' 
   Du kan ofte med fordel svare "Nej", da den "linkede" dokument/fil derved følger med når dette projekt pakkes.
  • Svar ja eller nej.

Link til program.

  • Find programmet i Windows Stifinder og klik "åben".
  • Derefter stilles følgende spørgsmål:

Skal Programmet: startes fra nuværende placering??     (Det anbefales at svare ja).

Programmer er tit afhængige af andre filer og kan så normalt ikke kopieres til projektmappen, så det følger med projektet, når det pakkes.

  • Svar ja eller nej.

Link til pakket Mediamixerprojekt.
  • Vælg først:  .
   Hvis der er markeret her, stopper afviklingen af projektet (det "fryser"), mens det "linkede projekt" åbnes.

 • Mediamixerprojekter skal som sagt være pakkede, for at man kan linke til dem.

  • Find projektfilen i Windows Stifinder og klik "åben".
   Projektfilen er gul  og findes i mappen på skrivebordet, hvor det pakkede projekt er kopieret til, hvis den ikke er blevet flyttet manuelt.
   Den ligger i undermappen data og hedder "projektnavn.mtb".  • Derefter stilles følgende spørgsmål:
   'Skal Mediamixerprojektet startes fra nuværende placering??

Du kan med fordel svare "Nej", da det "linkede" projekt derved følger med, når dette projekt pakkes.