Med denne nye funktion er det nemt at vise billeder og videoklip i en mappe.
Mappens ophold kan opdateres løbende.
Til hvert billede kan der indtales en lyd og skrives en lille tekst.

  • Marker et objekt, f.eks. en knap.
  • Luk værktøjslinjen helt op ved at klikke på pilen helt til venstre.
  • Under Interaktivt klikkes på mappeikonet med billedet.Dette vindue vises:  • Der er 4 muligheder:

   1. Vælg en eksisterende mappe med billeder.
    Den bliver kopieret til projektet.

   2. Opret en tom mappe i projektet til billeder.

   3. Opret link til en eksisterende mappe med billeder.
    Den bliver ikke kopieret til projektet.

   4. Opret en tom mappe uden for projektet og link til den.


Ved mulighed 1. og 2. vil mappen med billeder følge med, hvis projektet pakkes og vises på en anden PC.
Det sker ikke ved 3. og 4. og linkene vil dermed ikke fungere, hvis projektet flyttes til en anden PC.


Hvis det er en knap, der programmeres med link, indsættes et ikon i knappen:Det sker dog ikke hvis der i forvejen er indsat et billede i knappen.


  • Vælg om der skal vises en oversigt eller første bille/video, når mappen åbnes.
   Indstillingerne kan ændres efterfølgende i mappeviseren.

  • Vælg også om billederne skal vises alfabetisk forfra eller bagfra.

   • Hvis det er vigtig, i hvilken rækkefølge billederne skal vises, kan det styres ved navngivning af billederne.
    Man kan navngive billeder med tal, eller sætte et tal foran.
    Det er dog her vigtig at bemærke rækkefølgen ved navngivning med tal ikke følger almindelig nummerorden.
    Her er f.eks. et eksempel med filnavne 1-13.jpg.

   

For at få korrekt rækkefølge, kan man i stedet navngive filerne 101.jpg, 102.jpg, 103.jpg ..... som herunder
Når linket åbnes vises det første billede/videoklip eller en oversigt:Betjeningsknapperne øverst bruges til at skifte til næste billeder manuelt eller automatisk.


Hvis der er indtalt lyd, afspilles den automatisk, når billedet vises.

 
Hvis man vil høre den igen kan man klikke på lydknappen.


  Flyt betjeningsknapper op eller ned.

 • Tobii øjenstyring er understøttet på alle knapper i betjeningspanelet øverst.

 • Klik på værktøjsikonet under billedet/videoen    og få vist værktøjslinjen:Fra venstre mod højre:

  • Roter billede
  • Interval ved automatisk billedskift.
  • Komprimering af alle billeder i mappen.
  • Vis mappen i Windows Stifinder
  • Optag lyd til billedet.
   Lydoptagelser og tekster gemmes i en mappe "Mediamixer" hvor billedet er placeret.
   Disse filer navngives i forhold til billedets navn.
   NB! Omdøb derfor ikke en billedfil, efter der er optaget lyd eller skrevet tekst.

  • Skriv en tekst til billedet.
  • Indstillinger for visning:


  • Luk værktøjslinjen

 • Klikkes på    og få vist mappens indhold som miniaturebilleder.
  Også her er Tobii øjenstyring understøttet.


Funktionen "Link til en mappe med videoklip og billeder" er understøttet, når projektet pakkes som en Windows-pakning, men ikke i en HTML-pakning.