Med denne funktion kan man lave en musikafspiller.
Den kan afspille lydfiler, der ligger på computeren fra Mediamixer.
Det kan være mp3, wma eller wav.
Tobii øjenstyring er understøttet.

 • Marker et objekt, f.eks. en knap.
 • Luk værktøjslinjen helt op ved at klikke på pilen helt til venstre.
 • Under Interaktivt klikkes på mappeikonet med noden.Dette vindue vises:


 • Man skal nu vælge en mappe, der indeholder lydfiler.
  Der er 2 muligheder:

  1. Man kan kopiere denne mappe til projektet, så den følger med, når projektet pakkes,
  2. eller man kan vælge bare at linke til den, hvor den ligger på computeren.


 • Under "layout" kan man vælge hvor mange lydfiler (kolonner og rækker), der bliv vist af gangen.


 • Hvis det er en knap, der programmeres og hvis mappen indeholder et album-billede (folder.jpg), bliver det automatisk vist på knappen.

Det vises også i musikafspilleren
Hvis det ikke eksisterer, indsættes et standard ikon:Det sker dog ikke, hvis man i forvejen har indsat et billede i knappen.


 • I musikafspilleren kan hvert nummer vælges ved et klik på en knap, eller man kan bruge betjeningsknapperne øverst.
 • Ved klik på lukkes musikafspilleren og musikken stopper.


Musikafspilleren registrerer hvor langt afspilning er forløbet, og den starter samme sted, når den åbnes igen.
På den måde er den velegnet til at afspille lydbøger.

 • Ved klik på  lukkes musikafspilleren, men musikken spiller videre.


 •   Flyt betjeningsknapper op eller ned.


Funktionen "Link til en mappe med musik" er understøttet, når projektet pakkes som en Windows-pakning, men ikke i en HTML-pakning.