• Der er flere måder at arbejde på.

  Hvis man vil indsætte en ny side og samtidigt linke til den:

  • Marker det objekt, som skal linke til den nye side.

  • Åben værktøjslinjen helt (klik på blå pil til venstre).
  • Klik på  under ”Interaktivt.

   • Giv undersiden et navn og vælg hvor i projektet, den skal indsættes.

Projektet skifter til den nye side.

 • Hvis man vil tilbage, hvor man kom fra, kan man klikke på  under ”Interaktivt”.
 • Hvis man igen vil tilbage til undersiden, markeres knappen som linker til siden.  KLik så på .

Denne måde at indsætte sider og linke samtidigt, gør det muligt at arbejde meget hurtigt og intuitivt.

 • Hvis man vil lave et link til en eksisterende side i et projekt gøres det sådan:
  • Åben programmeringsvinduet med F8 eller klik på    i værktøjslinjen.
  • Indsæt et objekt.          
  • Klik på objektet og klik derefter på en af knapperne under "sideskift"  programmeringsvinduet.
   Derefter vises dette vindue.
   Man kan:

Sideskift til side i samme projekt. • Vælg "Sideskift til lokal side".
 • Vælg nu hvilken side der skal skiftes til.

Nederst i vinduet, vises de konkrete, navngivne sider i projektet.

Øverst er der flere "generelle" sideskift:

  • #Sidst besøgte
  • #Sidst besøgte + 1 (bruges f.eks. i forbindelse med "opgaver", hvor man har lavet en belønningsside, som der skiftes til, hver gang der svares rigtig).
   Fra denne side linkes der tilbage til "Sidst besøgte + 1", dvs. næste opgave i rækken.

  • #Frem
  • #Tilbage
  • #Tilfældig  (bruges f.eks. i forbindelse med "opgaver", hvor man ikke ønsker de skal komme i samme rækkefølge hver gang.
   Man vælger selv hvilke sider, der skal være med blandt de tilfældige sider.

Sideskift til side i et andet projekt:

 • Med denne funktion kan man sammensætte flere projekter til en helhed.

Skiftet fra et projekt til et andet sker helt "usynligt", hvis projekterne har den samme størrelse og benytter de samme skærmindstillinger.

Der er flere måder at arbejde på.

 • Hvis man vil oprette et nyt underprojekt og samtidigt linke til det fra en knap:

  • Marker det objekt, som skal linke til den nye side.

  • Åben værktøjslinjen helt (klik på blå pil til venstre).


  • Klik på  under ”Interaktivt.

   • Giv underprojektet et navn. Programmet skifter til det nye projekt.
 • Hvis man vil tilbage, hvor man kom fra, kan man klikke på  under ”Interaktivt”.
  Man kan også gå gennem menuen: ”Filer/Sidst redigerede”
 • Hvis man igen vil tilbage til underprojektet, markeres knappen som linker til underprojektet, hvorefter man klikker på

Hvis man vil linke til et eksisterende underprojekt:

 • Underprojekter bør først placeres i projektmappen for "hovedprojektet", så de medpakkes, når projektet distribueres.  • Åben programmeringspanelet (F8).
  • Marker objektet, der skal linke til underprojektet.
  • Vælg "Sideskift til et andet projekt".
  • Klik på  og find projektet enten i listen over sidst redigerede eller i stifinder.
  • Vælg derefter hvilken side i projektet, der skal skiftes til.