• Med tidslinjer kan man præcist kontrollere, hvordan forskellige 'hændelser' i et projekt skal udføres.
  • Klik på  i værktøjslinjen (maxi) for at åbne tidslinjevinduet. (genvej Ctrl+T) • Først skal der oprettes en tidslinje:
  • (Klik på "Opret tidslinje" og navngiv).

 • Nu kan man indsætte "hændelser".
  Fra venstre i værktøjslinjen kan man:

  1.  Vise objekt. (Objektet skal være indsat på siden først)

  2.  Skjule Objekt (Objektet skal være indsat på siden først)
    Tilføj en effekt til hændelse 1. eller 2.

Mens et objekt er ved at blive vist eller skjult med en effekt, kan andre hændelser ikke startes.
Hvis en "hændelse" er placeret "i en effekt" markeres det med et udråbstegn. 
Et "udråbstegn" kan også betyde, at det objekt der skulle vises elle skjules, ikke eksisterer længere.

  1.  Indsætte sideskift.

  2.   Starte video (Videoen skal være indsat på siden først).

  3. Optage lyd.

Hvis en lyd startes, mens en anden lyd afspilles, afbrydes den første lyd.
Det markeres med en "skravering" af den del af "lyden" der ikke afspilles:Alle hændelser afbrydes af    eller hvis projektet lukkes .

Det markeres med "blåt kryds" 

  1.  Indsætte lyd fra fil.

  2.   Indsætte "Luk projektet".

  3.  Starte en tidslinje. (Tidslinjen, der skal startes, skal oprettes først. En tidslinje kan godt genstarte sig selv).'
   NB!! Afviklingen af en tidslinje, kan få indflydelse på en anden, hvis de afvikles samtidigt. Det er især bemærkningerne under punkt 2. og 5. der skal tænkes på.

 • Når hændelser er indsat, viser de sig på tidslinjen som ikoner.

Til venstre er der en oversigt over indsatte "hændelser".

 • Når man klikker på et ikon i oversigten, springer markeringen til den aktuelle "hændelse"

 • Hændelserne kan flyttes på tidslinjen på flere måder.
  • Med musen. (Lodret og vandret)
  • Ved at klikke på:  

  • Med tastaturet med Ctrl + højre/venstre pil.  (Vandret)
 • Under "indstillinger” findes menupunktet  

Med denne funktion, kan man klikke på "en lyd" i tidslinjen og få afspillet lyden, netop derfra hvor der klikkes.

Det betyder at man meget nøjagtigt, kan indsætte andre hændelser; så de passer til lydens "indhold".


 • Med klik på    kan tidslinjen afprøves.

NB!! Tidslinjer starter ikke automatisk.

 • Under indstillinger kan man vælge, om tidslinjen skal startes automatisk ved "side vis".
  Tidslinjen kan også starte ved "klik på objekt", "rigtig tekst" osv.
  Det programmeres i programmeringsboksen (F8), (eller i ”tekstboksen" ved "Rigtig tekst", dobbeltklik på tekstfelt).