Hvorfor Mediamixer?

Ideen til Mediamixer opstod på baggrund af ønsket om at bruge computeren i forbindelse med specialundervisning. Eksisterende programmer var enten for besværlige at bruge eller for ufleksible.
Ønsket var at selv ret svagt fungerende elever skulle kunne være med, både i produktionen og brugen af projekterne.

Udvikling af programmet!

Mediamixer er, siden det blev tilgængeligt, konstant blevet udviklet, takket være en masse positiv og konstruktiv respons fra brugerne rundt omkring på skoler og institutioner.
Mediamixer er nemt at gå i gang med på egen hånd, men er samtidigt et program, der giver mulighed for at lave meget komplekse ting, hvis man kender det til bunds.

Kursus!

Der udbydes flere steder kurser, hvor man kan blive inspireret og lære nyt.

Se f.eks. http://www.kc-hil.dk/
som pt. udbyder kurset:

Mediamixer - alt det en iPad ikke kan! 
Fra kursusbeskrivelsen:
Mediamixer et forrygende værktøj, der kan kombinere iPad'ens fortrin med computerens fleksibilitet.
Læs mere

Desuden udbyder Videnhus Dybkær jævnligt kurser i Mediamixer.

Prøv i øvrigt at google "Mediamixer" og "kursus"

Mediamixer understøtter Tobii øjenstyring!

   

 

 Personer med handicap kan også benytte "skanning" eller 0/1 -kontakter.

 Vejledning: Start projekter fra Tobii og Programsnedker

 

 

mail@mixware.dk Tåstrup Byvej 19, DK 4300 Holbæk, +45 6064 6450,  CVR 26568153   Om persondata